Wat is een vernissage?

Een vernissage is in Nederland géén term die veel mensen dagelijks horen of voor uitgenodigd worden. Waar dit soort bijeenkomsten in Nederland vaak voorbehouden zijn aan een select groepje kunstliefhebbers, is het in andere landen w.o. Duitsland en Frankrijk een veel gangbaarder gebruik om een vernissages te organiseren. Een vernissage kan voor een kunstenaar namelijk erg interessant zijn om bijvoorbeeld naamsbekendheid op te bouwen of stukken te verkopen.

Een vernissage is een term die wordt gebruikt voor een preview van een kunsttentoonstelling. Het is een feestelijke bijeenkomst ter gelegenheid van de opening van een nieuwe tentoonstelling, doorgaans in aanwezigheid van de kunstenaar(s). Daarnaast is het ook een sociale gebeurtenis waar bezoekers naartoe gaan om gezien te worden en om in informele sfeer met de kunstenaars te praten en uiteraard over diens werk. Ook critici en pers kunnen hierbij hierbij vaak worden uitgenodigd.